Tatuerings risker

Själva tatuerings processen kan resultera i en mängd olika medicinska problem. Eftersom det kräver att bryta hudbarriären, kanprocessen innebära vissa hälsorisker, inklusive infektion och allergiska reaktioner. En modern tatuerare minska dessa risker genom att följa allmänna försiktighetsåtgärder. Allmänna åtgärder inom frågan är att arbeta med engångsartiklar och sterilisera sin utrustning efter varje användning. Många länder kräver att tatuerare har en medicinsk utbildning vad gäller blodburna patogener, dessa ges genom bl.a Röda Korset.

Dermatologer har observerat sällsynta men allvarliga medicinska komplikationer från tatuerings pigment i kroppen, och har märkt att tatuerings intresserade sällan bedömer hälsorisker innan de får sina tatueringar. Vissa läkare har rekommenderat ökad reglering av pigment i tatuering bläck. Det breda utbudet av pigment som för närvarande används i tatuerings bläck kan skapa oförutsedda hälsoproblem.

 

Infektion
Eftersom tatuering instrument kommer i kontakt med blod och kroppsvätskor, kan sjukdomar överföras om instrumenten används på fler än en person utan att steriliseras. Infektions risken från en modern tatuerings studio är dock väldigt låg, involverade tatuerings artister brukar i de flesta fall vara väl medvetna om risken och brukar engångs artiklar. Med nybörjare och amatörer, såsom de som tillämpar konstformen i fängelser eller i kompisens källare, finns det dock en ökad risk för infektioner och smittor. För att lösa detta problem introducerades ett program i Kanada sommaren 2005 som ger legal utbildning för tatuerings intresserade i fängelser, både för att minska hälsorisker och att ge intagna en marknadsmässig skicklighet. 

I USA, förbjuds Röda korset en person som har fått en tatuering från blodgivning i 12 månader (FDA 2000), om inte tatuerings processen utfördes på en statligt reglerad och licensierad studio, med steril teknik. Inte alla stater har ett licensprogram, vilket innebär att människor som får tatueringar i dessa länder omfattas av 12-månaders uppskov oavsett hygienisk standard i studion. På samma sätt ger Storbritannien inte certifiering av tatuerare, och blodgivning är förbjudet utan undantag i sex månader efter en tatuering utförts.

Infektioner som teoretiskt kan överföras med hjälp av osteriliserad tatuerings utrustning eller förorenat bläck omfattar hepatit B, hepatit C, tuberkulos och HIV. Det är dock ingen som officiellt uppgett en HIV infektion genom en tillämpad tatuerings process. Det finns även en risk för stelkramp, dock är det en EU standard med stelkramps sprutor, se till att ha ett up-to-date behandling.


År 2006 rapporterade CDC 44 fall av 
meticillinresistenta stafylokock* infektioner som spårades till olicensierade tatuerare.

 

*Meticillinresistens hos S. aureus beror oftast inte på betalaktamaser. I bakteriers cellvägg finns strukturer som kallas penicillinbindande protein (PBP). Det är vid dessa betalaktamantibiotika fäster när det ska angripa bakterien genom att förstöra bakteriens cellvägg. S. aureus har fyra stycken PBP (PBP 1-4). Det viktigaste av dessa kallas för PBP2 och S. aureus har detta i dubbel upplaga, ena har väldigt låg ”vilja” att fästa till betalaktamantibiotika och det skapas därför resistens.

När man ska undersöka om ett bakterieprov innehåller MRSA letar man efter två gener. De är mecA, som ger MRSA dess meticillinresistens, och nuc vilket är en unik gen just hos S. aureus. Detta är möjligt tack vare den nobelprisbelönta teknikenPCR.

 

 

Reaktioner på bläck

Kanske på grund av den mekanism genom vilken hudens immunsystem kapslar in pigment partiklar i fibrös vävnad, har tatuering bläck beskrivits som ”anmärkningsvärt icke-reaktiva”. Dock har vissa allergiska reaktioner medicinskt dokumenterats. Ingen beräkning av den totala förekomsten av allergiska reaktioner mot tatuerings pigment finns. Allergi mot latex är betydligt vanligare än bläck. Många artister använder latexfria handskar som standard.

Allergiska reaktioner mot tatuerings pigment ses oftast med röd, gul och ibland vit. Reaktioner kan utlösas av exponering för solljus. Människor som är känsliga eller allergiska mot vissa metaller kan reagera på pigment i huden med svullnad och / eller klåda och / eller sipprar klar vätska som kallas serum. Sådana reaktioner är ganska ovanliga, dock, och en del artister kommer att rekommendera att utföra ett stick prov. Eftersom kvicksilver och Azo-kemikalier i röda färger är mer allmänt allergiframkallande än andra pigment, ses reaktioner betydligt oftare i tatueringar med röda nyanser. Mindre vanliga allergiska reaktioner sker mot svarta, lila och gröna pigment.

Traditionella metallsalter är vanliga i tatuerings bläck. En 3×5 tum tatuering kan innehålla 1-23 mikrogram bly, blyexponering har kopplats till fosterskador, cancer och andra reproduktionsstörningar. Organiska pigment (dvs. lätta metal pigment) kan också innebära hälsoproblem. EU-kommissionen konstaterade att närmare 40% av organiska tatuerings färgämnen som används i Europa inte hade godkänts för kosmetisk användning, och att under 20% av färgämnena innehöll ett cancerframkallande aromatiska aminer.

Röntgen komplikationer

Ett fåtal fall av brännskador på tatueringar som orsakas av MRI dvs. kirurgiska röntgen maskiner, har dokumenterats. Problem tenderar att inträffa med motiv som innehåller stora områden med svart bläck, eftersom svart vanligen innehåller järnoxid, magnetkameran gör att järnet värmas upp genom att inducera elektrisk ström vågor. Brännskador kan även uppstå på mindre tatueringar som ”permanent makeup”, men detta är sällsynt. Det bör understrykas att tatuerings brännskador är sällsynta, så bara att ha en tatuering bör inte vara en orsak för att inte få en MRI-undersökning om det behövs.

Andra skadliga effekter
Andra dokumenterade tillstånd som orsakas av tatuering pigment är cancer, hyperplasi, tumörer, och vaskulit. Keratoakantom kan också förekomma, vilket gör avlägsning av det drabbade området obligatorisk.
Ibland kan när ett blodkärl punkteras under tatuerings processen kan ett hematom (blåmärke) visas. Blåmärken i allmänhet läker inom en vecka. Blåmärken kan framstå som glorior runt en tatuering, eller som blod pooler, som ett större blåmärke.

Vissa pigment migrerar från det punkterade området till lymfkörtlarna, där större partiklar kan ansamlas. När större partiklar ansamlas i lymfkörtlarna kan inflammation uppstå. Mindre partiklar, såsom de som skapas av en laserbehandlad tatuering, är tillräckligt små för att ryckas med av det lymfatiska systemet och inte klumpas.
Lymfkörtlar kan missfärgas och inflammeras vid förekomsten av tatuerings pigment, men missfärgning och inflammation är också visuella indikatorer för melanom, alltså är det svårt att diagnostisera melanom hos en patient med nygjorda tatueringar, och särskilda försiktighetsåtgärder skall vidtas för att undvika feldiagnoser.